previous pauseresume next

برگزاری سی و سومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه

در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۶ ، سی و سومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی و اعضا کُمیته در مدیریت فنی دانشگاه برگزار گردید

مراسم بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی و روز مهندسی

در روز ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ مراسمی به مناسبت  بزرگداشت  خواجه نصرالدین طوسی و روز مهندسی با حضور معاون  محترم توسعه و مدیران حوزه معاونت توسعه ،   کارکنان مدیریت فنی  در محل این مدیریت برگزار گردید و از زحمات عوامل  موثر در اجرای پروژه های عمرانی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

جلسه آمادگی و هماهنگی های لازم پیرامون مباحث مدیریت مصرف انرژی در بخش سلامت و ممیزی انرژی در مراکز تابعه دانشگاه )ویژه مُدیران

با عنایت به اجرای برنامه جامع مدیریت انرژی و برنامه عملیاتی سال ۹۶ دانشگاه و در راستای هدف کلی افزایش بهره وری منابع فیزیکی و هدف کمی کاهش مصرف انرژی بر اساس استانداردهای ISO16001و ISO50001، جهت آمادگی و هماهنگی لازم پیرامون مباحث مدیریت و صرفه جویی انرژی در بخش سلامت و ممیزی انرژی در مراکز تابعه دانشگاه در محل سالن جلسات تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

جلسه آموزشی آشنایی با استاندارد های اجباری مصالح ساختمانی

با عنایت به استفاده از فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در پروژه های ساختمانی ، در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ در محل سالن جلسات مدیریت فنی دانشگاه ، جلسه آموزشی آشنایی با استاندارد های اجباری مصالح ساختمانی  برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مهندس ایروانی کارشناس مسئول مصالح ساختمانیاداره کل استاندارد استان اصفهان ،لزوم استفاده از مصالح استاندارد ونحوه استفاده از سایت اداره کل استاندارد جهت مشخص نمودن فروشندگان مصالح استاندارد را آموزش داده و مطالب ارزنده و مفیدی را ارائه نمودند.

برگزاری سی و دومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه

در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۷ ، سی و دومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی و اعضا کُمیته در مدیریت فنی دانشگاه برگزار گردید . در این جلسه در خصوص چگونگی مقدمات و فرآیندهای مربوط به طرحهای عمرانی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید . همچنین مقرر گردید تجهیزات مورد نیاز مدیریت فنی جهت پایش در سامانه CMMS، خریداری و در اختیار این مدیریت قرار گیرد .

برگزاری کارگاه آموزشی ، استقرار و اجرای سامانه جامع مدیریت انرژی

با عنایت به اجرای برنامه جامع مدیریت انرژی و برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ دانشگاه در راستای هدف کُلی افزایش بهره وری مصرف انرژی ، کارگاه آموزشی با موضوع برنامه استقرار و اجرای سامانه جامع مدیریت انرژی در سرور دانشگاه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ در محل مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه در دو گروه جداگانه ، کارشناسان و مسئولین تأسیسات کلیه واحدهای تابعه دانشگاه حضور بهم رسانیدند. آموزشهای لازم و لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر و مدیریت مصرف انرژی توسط جناب آقای مهندس صفریان و کارشناسان مدعو دانشگاه علوم پزشکی همدان ارائه گردید

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه

در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۳ ، سی و یکمین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز و اعضا در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید . در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس صفریان در خصوص  مدیریت مصرف انرژی ، الزامات بیمارستان سبز و استفاده از انرژی های تجدید پذیر مطالبی را ارائه نمودند.. همچنین در خصوص چگونگی مقدمات و فرآیندهای مربوط به طرحهای عمرانی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید.

برگزاری نشست آموزشی مدیریت مصرف انرژی توسط مدیریت فنی دانشگاه ، جهت اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان

درتاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ ، نشست آموزشی مدیریت مصرف انرژی توسط مدیریت فنی دانشگاه ، جهت اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان در سالن جلسات مجموعه آموزشی رفاهی سبز دانشگاه برگزار گردید . در این نشست مدیر فنی دانشگاه دستاوردهای عمرانی دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت را جهت حضار تبیین کردند . سپس جناب آقای مهندس صفریان در زمینه مدیریت و ممیزی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و الزام ایجاد بیمارستان سبز مطالبی را ارائه نمودند . در پایان کارگروه نظارت از ساختمان مدیریت فنی طرح های عمرانی و  پروژه های فعال دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بازدید بعمل آوردند. .

چهارمین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرح های عمرانی دانشگاه چهارمین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R & D) مدیریت فنی با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و معاونین و کارشناسان مربوطه امروز ۹۶/۱۰/۱۳ برگزار گردید . در این جلسه الزام تطابق نمای اجرا شده با نقشه معماری مورد تأیید و قرار به ابلاغ گردیدضمنا برای استفاده از بلوک لیکا جایگرین سفال تیغه ها در یکی از ساختمان های کوچک در کارگروه سازه و معماری صورتجلسه تنظیم شد و مقرر گردید  مهندس اکبری چالشها و مشکلات موجود در مهندسی عمران را  مشخص نماید و با توجه به خلاء های موجود در نشریات ارائه راهکار صورت گیرد.

سومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرح های عمرانی دانشگاه سومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R & D) مدیریت فنی با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و معاونین و کارشناسان مربوطه امروز ۹۶/۱۰/۰۶ برگزار گردید . در این جلسه پیش نویس دتایلهای مهاربندی توسط کارگروه سازه جهت تأیید مدیریت و ابلاغ ارائه گردید . مقرر گردید چک لیست مشخصات و استاندارد کف پوشهای کنداکتیو و UPSتوسط کارگروه برق پیگیری و ارائه گردد . چک لیست چیلرهای راندمان بالا توسط کارگروه مکانیک پیگیری و ارائه گردد

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت امور فنی RSS

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰