previous pauseresume next

گزارش اجمالی پروژه های درحال اجرا

   درراستای تحقق و اجرای سیاستهای درمسیر تحقق بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و ایجاد فضای فیزیکی با کیفیت مطلوب ، دانشگاه علوم پزشکی با بهره گیری از کارکنان شایسته و دلسوز، در سالهای اخیر توانسته است با همت و تلاش مستمر و مضاعف به پیشرفت های چشمگیری در توزیع عادلانه خدمات بهداشتی و درمانی در تمامی نقاط استان دستیابی پیدا کند و انشاء ا...در همین راستا بزودی شاهد گشایش و بهره برداری از آخرین دستاوردها و پروژه های عمرانی در حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی ، پژوهشی ،رفاهی و ورزشی که تاثیر بسزایی در ارتقاء سلامت جامعه دارد، خواهیم بود. اینک نمونه ای از پروژه های در حال اجرا که ازسال۹۲ تاکنون در متن برنامه های عملیاتی وزارت متبوع و دانشگاه در حال اجرا هستند و بزودی شاهد افتتاح و بهره برداری از آنها خواهیم بود را مرور می کنیم      پروژه های تحت عنوان ۲۱۰۰۰تخت ۱-۱بیمارستان المهدی(توسعه بیمارستان نور و حضرت علی اصغر۱۲۰۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۱۲۰۰۰۰میلیون ریال با مشارکت خیرین(پیشرفت فیزیکی۹۰درصد) که درسال جاری به بهره برداری خواهد رسید.۱-۲بیمارستان ۳۲تختخوابی خور و بیابانک۳۳۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۵۰۰۰۰میلیون ریال(پیشرفت فیزیکی۹۰درصد) که درسال جاری به بهره برداری خواهد رسید.۱-۳توسعه بیمارستان کاشانی ۸۲۱۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده ۱۰۰۰۰۰میلیون ریال(پیشرفت فیزیکی۸۵درصد) که در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. احداث پنج مرکز بهداشتی درمانی روستایی سال۹۴( تمندگان شهرستان فلاورجان، دولت آباد شهرستان تیران و کرون، مورچه خورت شهرستان شاهین شهر و میمه، حجت آباد شهرستان چادگان وکوهان شهرستان اصفهان ) که با میانگین پیشرفت فیزیکی ۸۵درصد و مجموع زیربنای۳۰۰۰مترمربع با هزینه نزدیک به  دو میلیارد و پانصد میلیون تومان در سال جاری به بهره داری     می رسند. ۲- احداث پنج مرکز غربالگری سرطان ۵۶۰۰مترمبع با اعتبار پیش بینی شده۵۰۰۰۰میلیون ریال(میانگین پیشرفت فیزیکی۵۰ درصد)۳-احداث پنج مرکز کلینیک تخصصی ۱۴۰۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده ۱۲۰۰۰۰میلیون ریال (میانگین پیشرفت فیزیکی۴۵درصد)۴-احداث  پنج مرکز توسعه اورژانس (توسعه بیمارستانی)  ۳۳۰۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۲۵۰۰۰۰میلیون ریال( میانگین پیشرفت فیزیکی۷۰درصد)۵-احداث مجموعه کلاسهای آموزشی معاونت آموزشی۵۶۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۵۰۰۰۰میلیون ریال با مشارکت خیرین(پیشرفت فیزیکی۸۵درصد)۶-احداث مجموعه رفاهی و ورزشی(احداث خانه دانشجو و سالن ورزشی خواهران)۵۰۰۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۴۰۰۰۰میلیون ریال(میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۵درصد)۷-احداث مجموعه پژوهشی معاونت پژوهشی ۱۵۰۰مترمربع با مشارکت خیرین( پیشرفت فیزیکی۴۵درصد)۸-توسعه بیمارستان فارابی۶۰۰۰مترمربع با اعتبار پیش  بینی شده۵۰۰۰۰میلیون ریال(در مرحله انجام مقدمات برگزاری مناقصه)۹-ساختمان ستاد معاونت غذا ودارو۳۸۵۰مترمربع با اعتبار پیش بینی شده۳۰۰۰۰میلیون ریال(پیشرفت فیزیکی۸۵درصد)۱۰-تکمیل ساختمان مهمانسرای بهارستان ۳۶۰۰مترمربع(پیشرفت فیزیکی۶۰درصد)یا اعتبار پیش بینی شده۲۰۰۰۰میلیون ریال۱۱-احداث ساختمان ستاد مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ۳۶۷۱مترمربع(پیشرفت فیزیکی۱۵درصد) با اعتبار پیش بینی شده ۳۰۰۰۰میلیون ریال ۱۲-توسعه بیمارستان فیض ۸۴۲۳مترمربع(پیشرفت فیزیکی ۵۰درصد) با اعتبار پیش بینی شده۱۱۰۰۰۰ میلیون ریال ۱۳- احداث ۱۵۵ مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه سلامت، پانسیون پزشک، خانه بهداشت و مرکز بهورزی با اعتبار یکصد و سی و هشت میلیارد تومان تا پایان سال ۹۶

فایل پیوست: 

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰