previous pauseresume next

سیزدهمین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرح های عمرانی دانشگاه سیزدهمین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R & D ) مدیریت فنی با حضور اعضا در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۶ برگزار گردید . در این جلسه موضوعات ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

  1. تصویب جزئیات اجرایی وال پُست هاجهت اجرا
  2. بارگذاری فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت در سایت مُدیریت فنی
  3. تصویب چک لیستهای نظارت در چهار رشته
  4. تیپ بندی بیمارستانها از دیدگاه مصرف آب و منابع آب مورد نیاز

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰