previous pauseresume next

سومین جلسه کارگروه مدیریت و ممیزی انرژی مشترک با سازمان نظام مهندسی

در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۲ جلسه  مشترک مدیریت و ممیزی انرژی مشترک با سازمان نظام مهندسی برگزار گردید که در این جلسه ممیزی و ارتقاء موتورخانه ها نهایی گردید و مقرر گردید توسط  سازمان نظام مهندسی آموزشهای لازم در خصوص ممیزی انرژی به مهندسین دارای صلاحیت مدیریت فنی دانشگاه ارائه گردد.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰