previous pauseresume next

سومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرح های عمرانی دانشگاه سومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R & D) مدیریت فنی با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و معاونین و کارشناسان مربوطه امروز ۹۶/۱۰/۰۶ برگزار گردید . در این جلسه پیش نویس دتایلهای مهاربندی توسط کارگروه سازه جهت تأیید مدیریت و ابلاغ ارائه گردید . مقرر گردید چک لیست مشخصات و استاندارد کف پوشهای کنداکتیو و UPSتوسط کارگروه برق پیگیری و ارائه گردد . چک لیست چیلرهای راندمان بالا توسط کارگروه مکانیک پیگیری و ارائه گردد . تهیه استاندارد دیوارپوشها و راهکار حفاظت از تجهیزات گران قیمت و دسته بندی دیوار ها براساس ضخامت ، بررسی و مشخص نمودن موارد و کاستی های سامانه طراحی جهت بروزرسانی آن توسط کارگروه معماری پیگیری و ارائه گردد . همچنین در خصوص الزام تطابق نمای اجرا شده با نقشه معماری دستورالعمل تهیه و ابلاغ گردد . کلیه ی فرآیند ابلاغ ۲۵ درصد و آزاد سازی تضامین و قص علی هذا ... در شکل فلوچارت ارائه شود . کلیه آیتم های ستاره دارِ پُرکاربرد توسط مهندس اکبری با پیگیری از ناظرین جمع آوری و بررسی و ارائه گردد . در ادامه  مهندس یارمحمدیان  تهیه چک لیست نظارتی در هر چها رشته و با در نظر گرفتن مبحث ۱۲ مقررات ملی درخصوص هر پروژه و کلاسه شدن آن توسط مسوولین پاسخگوی و عملیاتی شدن این پروسه به صورت رسمی و کارا ، را متذکر و پیگیر شدند .

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰