previous pauseresume next

دومین جلسه کمیته راهبردی و هماهنگی تفاهم نامه مدیریت و ممیزی انرژی و ارتقاء موتورخانه های ساختمان های متعلق به دانشگاه.

دومین جلسه در  تاریخ ۲/۹/۹۶ در محل مدیریت فنی برگزارشد. در این جلسه تعداد ۱۰ واحد از ساختمانهای با کاربری های اداری, بهداشتی, درمانی و خوابگاه در سطح استان تحت عنوان ساختمانهای هدف و بصورت پایلوت انتخاب شد. جهت ممیزی انرژی مقرر گردید تعداد ۲۰ نفر از کارشناسان مدیریت فنی دانشگاه پس از گذراندن دوره های ممیزی انرژی و پایش موتورخانه (M&V) عملیات ممیزی را آغاز نمایند.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰