previous pauseresume next

دومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R&D) حوزه مدیریت فنی دانشگاه

با توجه به لزوم ارتقاء سطح علمی و تجربی حوزه مدیریت فنی دانشگاه و نیز لزوم ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری طرح های عمرانی دانشگاه دومین جلسه واحد تحقیق و توسعه ( R & D) مدیریت فنی با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و معاونین و کارشناسان مربوطه امروز ۲۹/۰۹/۹۶ برگزار گردید . در این جلسه در خصوص اهداف کوتاه مدت که اولویت اول آن ، بروزرسانی دتایل نقشه های اجرایی بر اساس نیازها و استاندارد های روز با رویکرد زلزله و مصالح نوین در تمامی رشته های چهارگانه علی الخصوص سازه می باشد ، بحث و گفتگو انجام شد . در ادامه  تیم ورک طراحی که شامل کارشناسان سازه و تأسیسات مکانیک  و برق و آتلیه با مسوولیت مهندس حق شناس تشکیل و شرح وظایف آنان مورد بررسی قرار گرفت .ضمنا مقرر شد  فرآیند مدون و مناسب جهت تطبیق نقشه های معماری ، سازه ، و تأسیسات برق و مکانیک در جلسات آتی ارائه و بررسی گردد

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰