previous pauseresume next

جلسه مشترک مدیریت های بودجه و فنی در خصوص بررسی اعتبارات پروژه های عمرانی .

در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶  جلسه ای در خصوص پایش اعتبارات هتلینگ هزینه شده در بیمارستان ها و برنامه ریزی  جهت  انجام ادامه عملیات هتلینگ باقی مانده در محل ساختمان مدیریت فنی با حضور  جناب  آقای دکتر رضایتمند مدیر محترم بودجه و جناب آقای مهندس سورانی مدیر محترم فنی و معاونین و کارشناسان مربوطه برگزار گردید. پس از پایان جلسه جناب آقای دکتر رضایتمند از ساختمان مدیریت فنی بازدید بعمل آوردند.واحد روابط عمومی مدیریت فنی

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰