previous pauseresume next

جلسه آمادگی و هماهنگی های لازم پیرامون مباحث مدیریت مصرف انرژی در بخش سلامت و ممیزی انرژی در مراکز تابعه دانشگاه )ویژه مُدیران

با عنایت به اجرای برنامه جامع مدیریت انرژی و برنامه عملیاتی سال ۹۶ دانشگاه و در راستای هدف کلی افزایش بهره وری منابع فیزیکی و هدف کمی کاهش مصرف انرژی بر اساس استانداردهای ISO16001و ISO50001، جهت آمادگی و هماهنگی لازم پیرامون مباحث مدیریت و صرفه جویی انرژی در بخش سلامت و ممیزی انرژی در مراکز تابعه دانشگاه ، جلسه ای با حضور مُدیر محترم فنی و کلیه مُدیران مراکز تابعه دانشگاه در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ در محل سالن جلسات تالار سبز دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس صفریان در خصوص صرفه جویی مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و لزوم استفاده از آنها به جای سوختهای فسیلی ، ممیزی انرژی و بیمارستان سبز ، مطالب آموزنده و ارزنده ای را ارائه نمودند.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰