previous pauseresume next

برگزاری نشست آموزشی مدیریت مصرف انرژی توسط مدیریت فنی دانشگاه ، جهت اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان

درتاریخ ۲۰/۱۰/۹۶ ، نشست آموزشی مدیریت مصرف انرژی توسط مدیریت فنی دانشگاه ، جهت اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان در سالن جلسات مجموعه آموزشی رفاهی سبز  دانشگاه برگزار گردید . در این نشست مدیر فنی دانشگاه دستاوردهای عمرانی دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت را جهت حضار تبیین کردند . سپس جناب آقای مهندس صفریان در زمینه مدیریت و ممیزی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و الزام ایجاد بیمارستان سبز مطالبی را ارائه نمودند . در پایان کارگروه نظارت از ساختمان مدیریت فنی طرح های عمرانی و  پروژه های فعال دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بازدید بعمل آوردند. .

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰