previous pauseresume next

برگزاری سی و ششمین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه

در تاریخ ۹۷/۰۸/۱۲ ، سی و ششمین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه با حضور اعضا ، در مدیریت فنی برگزار گردید . در این جلسه در خصوص چگونگی ادامه فرآیندهای مربوط به طرحهای عمرانی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید . همچنین گزارش کارگروه تخصصی پیمان در خصوص تعیین تکلیف پروژه ها ارائه ، تصویب و قرار به ابلاغ شد.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰