previous pauseresume next

برگزاری سی و سومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه

در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۶ ، سی و سومین جلسه کمیته فنی و مالی دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی و اعضا کُمیته در مدیریت فنی دانشگاه برگزار گردید . در این جلسه در خصوص چگونگی ادامه فرآیندهای مربوط به طرحهای عمرانی دانشگاه تصمیماتی اتخاذ گردید . همچنین مقرر گردید جهت صرفه جویی در مصرف آب و بحرانی بودن شرایط کمی نزولا ت آسمانی ، از شیرهای برقی و هوشمند  استفاده گردد ، ضمنا جهت فضای سبز از گیاهانی که نوبت زمانی آبیاری  طولانی دارند استفاده و جایگزین گردد .

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰