previous pauseresume next

برگزاری جلسه یازدهم کارگروه انرژی با حضور نماینده سابا

در مورخ ۹۴/۸/۲۰ با دعوت از نماینده محترم سازمان بهره وری انرژی ایران شعبه اصفهان جهت همکاری مشترک در تهیه چک لیستهای بر چسب انرژی مراکز درمانی و بهداشتی برگزار گردید. ان شاالله بزودی چک لیستها و برچسب مراکز درمانی و بهداشتی برای  اولین بار در خاور میانه آماده و جهت تایید  وابلاغ به واحدهای تابعه به معاونت محترم توسعه ارسال می گردد.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰