previous pauseresume next

بازدید وزیر محترم بهداشت از طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع)

در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۶ از طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع) توسط وزیر محترم بهداشت و مسئولین دانشگاه بازدید بعمل آمد. در این بازدید وزیر محترم بهداشت ابراز خرسندی نموده و اذعان داشتند که بسیار خوشوقتم که شاهد پیشرفت بی وقفه پروژه ای که کلنگ زده ام می باشم.

نشانی مدیریت

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، مدیریت فنی

شماره تماس:۳۷۹۲۴۱۰۰